Siirry suoraan sisältöön

Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Uudet kuluttajapakkausterminaalit on valittu

Uudet kuluttajapakkausterminaalit on valittu

Suomen Uusiomuovi kilpailutti kuluttajien muovipakkauksia vastaanottavat kiinteistökeräysterminaalit. Uusi sopimuskausi astuu voimaan vuoden 2023 keväällä.

Lokakuussa SUMin terminaalikilpailutus on päättynyt ja kumppanit on valittu. SUM on lähettänyt sopimustekstit terminaaleihin kommentoitavaksi.  Sopimukset allekirjoitetaan loppusyksyn aikana ja ne astuvat voimaan keväällä 2023 hyvissä ajoin ennen kuntien keräysvastuun alkua 1.7.2023. Terminaalilistaus lisätään SUMin nettisivulle, kun sopimukset on allekirjoitettu.

Uuden jätelain mukanaan tuoma kuntasopimus asettaa uudenlaisia velvoitteita kuluttajapakkausterminaaleille, jonka vuoksi kaikki sopimukset päivitettiin. Terminaaleilta edellytetään uusia toimenpiteitä mm. keräyslaadun varmistamiseksi. Terminaaleista pääosa on yksityisiä yrityksiä.

Muiden pakkausmateriaalien vastaanottoterminaalit kilpailutus etenee suunnitellusti.

Muovipakkausten keräysmäärä kasvaa entisestään

Heinäkuusta 2023 alkaen vähintään viiden asunnon kiinteistöissä pitää järjestää muovipakkausten erilliskeräys. Kunnan sopima toimija kerää lajitellut pakkaukset kiinteistöjen lajitteluastioista ja toimittaa ne kuluttajapakkausterminaaleihin. Lain mukaisesti kunnat päättävät, mikä toimija hoitaa keräyksen. Suomen Uusiomuovi puolestaan kilpailutti terminaalikumppanit ja vastaa kerätyn jätteen kierrätyksestä.

”Terminaalikilpailutus sujui jouhevasti ja lähes joka alueelle löytyi osaava ja kustannustehokas toimija. Pohjois-Suomeen etsitään vielä kumppania Lapin Jätehuolto kuntayhtymän ja Kolarin kunnan alueille”, kierrätysvalmentaja Katja Laitinen kertoo.

Lisätietoja:

Katja Laitinen, Suomen Uusiomuovi Oy +358 50 407 3959