Siirry suoraan sisältöön

Kuluttajien muovipakkausten keräys

Ilman keräystä ei ole kierrätystä – lajittele muovipakkaukset. Käytä omalla kiinteistöllä olevaa keräysastiaa tai vie Rinki-Ekopisteeseen.

Muovipakkaus tahtoo kiertoon

Minne vien muovipakkaukset

Palauta käytetyt muovipakkaukset asuinkiinteistöllä olevaan muovipakkausten keräysastiaan asuinkiinteistökeräyskeen, aluepisteisiin tai Rinki-Ekopisteisiin.

Muovipakkauksille on tällä lähes 700 Rinki-ekopistettä, jotka yleensä sijaitsevat siellä missä kuluttajat liikkuvat. Päivittäistavarakaupat ovat luontainen sijoituspaikka, jolloin jätteet voi viedä keräykseen kauppamatkalla.

Suomen Uusiomuovi Oy:n toimeksiannosta verkoston ylläpidosta vastaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Verkostossa tapahtuu muutoksia, kun sitä kehitetään.

Etsi lähin keräyspaikka! 

Ns. aluekeräyspisteitä ylläpitävät myös mm. kunnat. Jos muovipakkausten keräys niissä on toteutettu yleisten ohjeiden mukaisesti, Suomen Uusiomuovi vastaa sinnekin tuodun pakkausjätteen hyödyntämisestä.

Kiinteistökeräys on vahvassa kasvussa Suomessa. Arvion mukaan jo yli 2 miljoona suomalaista on kiinteistökeräyksen piirissä. Kysy isännöitsijältä, kunnalta tai paikalliselta jätetoimijalta mahdollisuudesta liittyä muovipakkausten kiinteistökeräykseen.

Työpaikalla syntyvälle kuluttajapakkausjätteelle voi järjestyä oma keräys. Ota yhteys työpaikkasi jätehuollosta vastaavaan yhteyshenkilöön.

Kaikki järjestelmämme kautta kerätty muovipakkausjäte päätyy lajitteluun ja jatkokäsittelyyn Fortumin muovijalostamolle. Kierrätyskelpoiset pakkaukset jalostuvat uusiomuoviksi ja toistaiseksi kierrätyskelvottomat pakkaukset käytetään energiahyödyntämiseen. Aasiaan suomalaista kuluttajapakkausjätettä ei päädy.

Kiitos, kun edistät kierrätystä noudattamalla lajitteluohjeita.