Siirry suoraan sisältöön

Kuluttajien muovipakkausten keräys

Ilman keräystä ei ole kierrätystä – lajittele muovipakkaukset. Käytä omalla kiinteistöllä olevaa keräysastiaa tai vie Rinki-Ekopisteeseen.

Muovipakkaus tahtoo kiertoon

Puristimen käyttö

Suurten markettien yhteydessä ja muissa tehokäyttökohteissa on jätepuristimet kuluttajien muovipakkauskeräystä varten. Suomen Uusiomuovi Oy:n yli 160 jätepuristinta ovat alansa huippua. SMART SERVER -toiminta mahdollistaa laitteen toiminnan seuraamisen ja säädön etänä. Puristimet on toimittanut kotimainen Europress Oy.

Puristimen käyttö vähentää merkittävästi tyhjennyskertojen määrää ja on siten  ekologinen valinta. Puristimen toimintaa perustuu mäntään, joka työntää pakkausjätteen isoon säiliöön, jolloin kuluttajien tuomat muovipakkaukset pakataan pienempää tilaan. 

Täyttöaukkoja on laitteen kummallakin puolella. Laita pakkaukset täyttöaukkoon. Tarvittaessa laite pitää käynnistää START-painikkeesta, jonka jälkeen laite tekee tarvittavan määrän puristusliikkeitä ja pysähtyy sitten itsestään.

Puristimen käyttö
Puristimen käyttö
Puristimen käyttö

Jätepuristin toimii sähköllä, joten johtoja ja liikkuvia osia tulee varoa. Laitteeseen ei saa laittaa sinne kulumatonta jätettä, eikä sen päälle saa kiivetä tai sen päällä muutenkaan oleskella. 

Puristimen suunnittelussa on otettu huomioon lainsäädännön turvallisuusvaatimukset. Täyttöaukon korkeus maasta ja itse täyttöaukon koko on tehty estämään pääsy koneeseen.

HÄTÄ-SEIS nappula on tarkoitettu vain hätätilanteita varten
. Huom! Laite ei käynnistyy itsestään Hätä-Seis pysäytyksen jälkeen.

Jos laite pitää muutoin pysäyttää, niin on käytettävä STOP-nappula.

Puristimen käytössä on hyvä huomioida

  • Noudata muovipakkausten lajitteluohjeita
  • Lajittele muovipakkaukset sen kokoisiin eriin, että ne mahtuvat helposti täyttöaukosta
  • Paina tarvittaessa START-painiketta, jolloin ns. täyttötila vapautuu ja puristimeen mahtuu enemmän muovipakkauksia
  • Puristimessa on kaksipuolinen täyttö ja käyttö, joten seuraa muiden käyttäjien toimintaa
  • Älä yritä itse poistaa puristimesta sinne vahingossa joutunutta esinettä, vaan soita laitteessa olevaan Rinki Oy:n palvelunumeroon 0800 133 888 lisäohjeiden saamiseksi
  • Puristimen kuljetukseen liittyvien toimintojen aikana laitteen lähellä ei tule oleskella 
  • Häiriötilanteissa toimi laitteessa olevien ohjeiden mukaisesti. Rinki Oy:n palvelunumero on
  • 0800 133 888 

Video puristimen käytöstä

Tulipalon, ruumiinvamman tai muun hätätilanteen vaatiessa, soita hätänumeroon 112!