Siirry suoraan sisältöön

Muovi on ympäristötehokas pakkausmateriaali

Muovilla on tärkeä tehtävä pakkausten keventämisessä ja elintarvikkeiden hävikin pienentämisessä. Hyvä pakkaus suojaa tuotetta sen koko elinkaaren ajan. Suuri osa pakkauksista käytetään uudelleen, osasta valmistetaan uusioraaka-ainetta ja osa voidaan hyödyntää energiana. Kaatopaikalle muovia ei mene 1.1.2016 jälkeen.

Pakkaus kiertää

Muovi kiertää materiaalina ja energiana

Kierrätys on yleisnimitys prosessille, jossa pyritään uudelleenkäyttämään jo käytössä olleita materiaaleja.

Muovien kierrätyksessä on kyse koko prosessista, jossa muovit ensin kerätään, sitten käsitellään sopivaan muotoon (lajittelu) ja tämän jälkeen joko uusiokäytetään materiaalina (materiaalikierrätys) tai hyötykäytetään energiana (poltto).

Euroopan unionin asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa arvojärjestyksessä (ns. 4R sääntö):

 1. Vähentäminen (reduce)
 2. Uudelleenkäyttö (reuse)
 3. Kierrätys (recycle)
 4. Hyötykäyttö (recover)

Muovit ovat tärkeässä roolissa pakkausten keventämisessä sekä elintarvikkeiden hävikin pienentämisessä (vähentäminen). Muovipakkaukset myös kiertävät tuotteina, esimerkkeinä elintarviketeollisuuden pakkauslaatikot ja panimoteollisuuden pullotarjottimet (uudelleenkäyttö).

Muovien kierrätys ja hyötykäyttö on yleistynyt suurin askelin. Monessa Euroopan maassa yli puolet muovituotteista kierrätetään. 

Muovin tie jätteestä tuotteeksi

Muovin kierrätys koostuu aina useista eri vaiheista

 • Keräily syntypaikoilta
 • Esikäsittely, esim. paalaus
 • Kuljetus
 • Vastaanottotarkastus
 • Paalin ym. purku
 • Syöttö linjalle
 • Haketus
 • Pesu
 • Kuivaus
 • Serklamaatti (kitkahierrin)
 • Lisäaineistus (tarvittaessa)
 • Granulointi
 • Pakkaus
 • Myynti
 • Tyytyväinen asiakas


Pahin kierrätyksen pullonkaula on lopputuotteiden rajalliset markkinat.

Ilman toimivia käyttökohteita materiaalikierrätys on vaikeaa.