Siirry suoraan sisältöön

Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Vuonna 1992 perustettu Suomen Uusiomuovi Oy on 36 yrityksen ja järjestön omistama yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Suomen Uusiomuovi Oy:n tehtävänä on vastata muovipakkausten osalta yli 2 700 yrityksen tuottajavastuun toteutuksesta.

Suomen Uusiomuovi Oy on jäteasetuksen ja valtioneuvoston päätöksen mukainen tuottajayhteisö. Kaikkienpakkausmateriaalien tuottajyhtisöhakemus on jätetty Pirkanmaan ELY-keskukseen kesäkuussa 2022.

Yrityksen toiminta rahoitetaan tuottajayrityksiltä tulevien kierrätysmaksujen kautta. Tuottaja ilmoittaa Rinki Oy:lle alkuvuodesta kaikkien pakkausten osalta edellisen vuoden pakkausmääränsä ja Rinki Oy laskuttaa tuottajayhteisön hyväksymän kierrätysmaksun. Rinki Oy tilittää tuottajayhteisöille näille kuuluvan osuuden.

Tuottajavastuu toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa. Keräys- ja kierrätyskumppanien lisäksi yhteistyötä tehdään muiden tuottajayhteisöjen (Tuottajayhteisöjen Neuvottelukunta = TYNK), viranomiasten alan järjestöjen ja viestintäyritysten kanssa. Tuottajavastuun hoitamisen tulaa olla tasapuolista ja kustannustehokasta.

Yrityspakkauksia on Suomessa kierrätetty 1960-luvulta alkaen. Suomen Uusiomuovi Oy edistää monin tavoin muovipakkausten kierrätyksen kasvua. Tavoitteena on, että yhä suurempi osa yrityspakkauksista päätyisi energiahyödyntämisen sijaan kierrätykseen. Jokainen yritys voi omalta osaltaan edistää käytetyn muovipakkauksen ympäristötehokasta lajittelua.

Jatkossa on yhä tärkeämpää, että uusiomuoville löytyy lisää käyttökohtieta. Kuluttajat voivat ohjeata kysnytää ostamalla uusiomuovista valmistettuja tuotteita. Kunnat ja suuret hankintakeskittymät voivat vaatia uusiomuovia ostettaviin tuotteisiin. Muovituotteita ja -pakkauksia valmistavat yritykset lisäävät uusiomuovin käyttöä kysynnän ja vaatimusten mukaan.

Suomen Uusiomuovi Oy ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai muutoin kilpaile toimivien kierrätysjärjestelmien kanssa. Yrityksellä ei ole omaa uusiomuovin valmistusta.

Yhteystiedot

SUOMEN UUSIOMUOVI OY
PL 4, 00131 Helsinki

Katja Laitinen
Kierrätysvalmentaja
katja.laitinen@uusiomuovi.fi
+358 50 407 3959

Eeva Hanni
Materiaalipäällikkö
eeva.hanni@uusiomuovi.fi
+358 50 300 9576

Peter Rasmussen
Kehitysjohtaja
peter.rasmussen@uusiomuovi.fi
+358 50 4345 827

Mika Surakka
Toimitusjohtaja
mika.surakka@uusiomuovi.fi
+358 400 197 848