Siirry suoraan sisältöön

Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Vuonna 1992 perustettu Suomen Uusiomuovi Oy on 33 yrityksen ja järjestön omistama yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Suomen Uusiomuovi Oy:n tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta.

Suomen Uusiomuovi Oy on jäteasetuksen ja valtioneuvoston päätöksen mukainen tuottajayhteisö. Pirkanmaan ELY-keskus on on hyväksynyt SUM:n tuottajarekisteriin 5.5.2023 ja nyt tuottaja voi tehdä kanssamme tuottajavastuun siirtosopimuksen kaikista pakkauksista.

Yrityksen toiminta rahoitetaan tuottajayrityksiltä tulevien kierrätysmaksujen kautta. Tuottaja ilmoittaa palveluyhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle alkuvuodesta kaikkien pakkausten osalta edellisen vuoden pakkausmääränsä ja Rinki Oy laskuttaa tuottajayhteisön hyväksymän kierrätysmaksun. Rinki Oy tilittää tuottajayhteisöille näille kuuluvan osuuden.

Tuottajavastuu toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa. Keräys- ja kierrätyskumppanien lisäksi yhteistyötä tehdään muiden tuottajayhteisöjen (Tuottajayhteisöjen Neuvottelukunta = TYNK), viranomaisten, alan järjestöjen ja viestintäyritysten kanssa. Tuottajavastuun hoitamisen tulee olla tasapuolista ja kustannustehokasta.

Yrityspakkauksia on Suomessa kierrätetty 1960-luvulta alkaen. Suomen Uusiomuovi Oy edistää monin tavoin pakkausten kierrätyksen kasvua. Tavoitteena on, että yhä suurempi osa yrityspakkauksista päätyisi energiahyödyntämisen sijaan kierrätykseen. Jokainen yritys voi omalta osaltaan edistää käytetyn pakkauksen ympäristötehokasta lajittelua.

Suomen Uusiomuovin toiminta on lähtenyt muovipakkausten tuottajavastuun hoitamisesta. Jatkossa on yhä tärkeämpää, että uusiomuoville löytyy lisää käyttökohteita. Kuluttajat voivat ohjata kysyntää ostamalla uusiomuovista valmistettuja tuotteita. Kunnat ja suuret hankintakeskittymät voivat vaatia uusiomuovia ostettaviin tuotteisiin. Muovituotteita ja -pakkauksia valmistavat yritykset lisäävät uusiomuovin käyttöä kysynnän ja vaatimusten mukaan.

Suomen Uusiomuovi Oy ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai muutoin kilpaile toimivien kierrätysjärjestelmien kanssa. Yrityksellä ei ole omaa uusiomuovin valmistusta.

Yhteystiedot

SUOMEN UUSIOMUOVI OY
PL 4, 00131 Helsinki

Janne Teliranta
Asiakkuusjohtaja
janne.teliranta@uusiomuovi.fi
+358 40 525 0550

Katja Laitinen
Kierrätysvalmentaja
katja.laitinen@uusiomuovi.fi
+358 50 407 3959

Eeva Hanni
Materiaalipäällikkö
eeva.hanni@uusiomuovi.fi
+358 50 300 9576

Peter Rasmussen
Kehitysjohtaja
peter.rasmussen@uusiomuovi.fi
+358 50 4345 827

Mika Surakka
Toimitusjohtaja
mika.surakka@uusiomuovi.fi
+358 400 197 848