Siirry suoraan sisältöön

Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Tuottajavastuun tehokas toteutus kumppanien kanssa

Suomen Uusiomuovi Oy hyödyntää alan toimijoita parhaan tuottajavastuupalvelun toteutuksessa. Keräys- ja kierrätyskumppanien lisäksi yhteistyötä tehdään mm. muiden tuottajayhteisöjen (TYNK), viranomaisten, alan järjestöjen ja viestintäyritysten kanssa. Tuottajavastuun hoitamisen tulee olla tasapuolista ja kustannustehokasta.

Kuluttajapakkausten osalta palvelun toimittajia ovat:

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy hoitaa kaikkien pakkausten osalta tuottajan liittymisen tuottajayhteisöön, vuosi-ilmoitukset ja niiden laskutuksen sekä tilityksen tuottajayhteisöille. Rinki Oy tuottaa tuottajayhteisöille kuluttajille tarkoitetun pakkausten keräyspisteverkoston. Muovipakkauksille löytyy noin 630 ns. Rinki-Ekopistettä, joiden muovipakkauskeräysastioiden tyhjennyksiä hoitavat mm. Lassila & Tikanoja Oyj, Urbaser Oy, Veikko Lehti Oy, Viita-Yhtiöt.

Kuluttajilta kerätyt muovipakkaukset toimitetaan Riihimäelle Fortum  Waste Solutions OynMuovijalostamolle, jossa kerätty pakkausjäte lajitellaan ja jalostetaan uusiomuoviksi tai energiaksi. Lajittelu tapahtuu automaattisesti ilma- ja NIR-erottimilla. 

Suuri määrä terminaalioperaattoreita, jotka ottavat vastaan eri kuluttajakeräyskohteista tulevaa muovipakkausjätettä ja toimittavat sen edelleen Fortumin laitokselle.

Yrityspakkausten osalta palvelun toimittajia ovat:

Yli 60 terminaalia, joihin yritykset voivat toimittaa veloituksetta ohjeen mukaisesti käsiteltyjä muovipakkauksia. 

Yli 20 sopimuskumppania, jotka raportoivat korvausta vastaan kierrättämänsä muovipakkaukset Suomen Uusiomuovi Oy:lle.

Suomen Uusiomuovi Oy kokoaa tiedot yhteen ja raportoi viranomaisille, jotka valvovat, että lain mukainen kierrätysvaatimus täytetään.