Skip to content

Finlands Returplast Ab

Finlands Returplast Ab är en officiell producentorganisation som främjar återvinning av förpackningar av metall, plast, glas, papper och kartong samt träförpackningar. Våra uppgifter är att ansvara för genomförandet av det lagstadgade förpackningsproducenansvaret och främjandet av återvinningsbarheten av olika förpackningar för över 2700 företag. Finlands Returplast Ab ägs av i Finland verksamma företag och organisationer. Finlands Returplast Ab är ett icke-vinstdrivande företag.

Hem » Aktuellt » Har du redan provat vår KELPO-räknare? 

Har du redan provat vår KELPO-räknare? 

 

Utan återvinningsbara förpackningar finns det ingen återvinning. För att hjälpa våra kunder att utforma plastförpackningar och uppfylla marknadens krav har vi utvecklat KELPO-räknaren som ger en uppskattning av återvinningsbarheten för pantlösa konsumentförpackningar i Finland. Produktgrupperna är indelade på samma sätt som i ekomoduleringen för årsrapporteringen.  

Räknaren baserar sig på återvinning i praktiken: Om vår insamlings- eller återvinningsprocess inte behandlar förpackningarna ända fram till återvinning beaktar räknaren det. Räknaren kalkylerar återvinningsgraden på basis av en poängjämförelse för förpackningens och dess delars sorteringsgrad, processering och efterfrågan som återvunnen plast 

Räknaren kalkylerar återvinningsgraden på basis av en poängjämförelse för förpackningens och dess delars sorteringsgrad, processering och efterfrågan som återvunnen plast. 

Prova räknaren och ge respons! För att kunna utveckla räknaren behöver vi din respons. Du kan fylla i responsformuläret som finns på resultatsidan som du får efter att du fyllt i KELPO-räknaren. För närvarande finns räknaren endast på finska.