Skip to content

Finlands Returplast Ab

Finlands Returplast Ab är en officiell producentorganisation som främjar återvinning av förpackningar av metall, plast, glas, papper och kartong samt träförpackningar. Våra uppgifter är att ansvara för genomförandet av det lagstadgade förpackningsproducenansvaret och främjandet av återvinningsbarheten av olika förpackningar för över 2700 företag. Finlands Returplast Ab ägs av i Finland verksamma företag och organisationer. Finlands Returplast Ab är ett icke-vinstdrivande företag.

Sumilerna är här!

Vi vill fira tillkomsten av en bredare och bättre förpackningssammanslutning genom att presentera sumilerna, som kommer att följa oss från och med nu. Med hjälp av figurerna vill vi framhäva de fem förpackningsmaterialens olikheter på ett positivt sätt. Sumilerna visar att vi även om hantering av producentansvar är en ansvarsfull verksamhet kan den också göras med glimten i ögat.  

Delta i namntävlingen!  

Medlemmarna i Sumili-familjen har ännu inga namn, så vi hoppas på din hjälp. De bästa förslagen kommer att belönas!  

Du kan delta i tävlingen genom att skicka namnförslag till adressen uusiomuovi@uusiomuovi.fi med rubriken “SUMILERNA-namntävlingen”.