Siirry suoraan sisältöön

Yrityksellä on vastuu myös pakkauksista

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Yritys voi siirtää pakkaustensa lakisääteisen tuottajavastuun tuottajayhteisölle.

Yrityksellä on vastuu myös pakkauksista

Suomen Uusiomuovi hoitaa tuottajien velvollisuudet keskitetysti

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa lain tarkoittamat tuottajavastuun vaatimukset tuottajiensa puolesta tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti. Toimenpiteet tuottajayhteisöstatuksen saamiseksi kaikille pakkausmateriaaleille ovat loppusuoralla.

Suomessa pakkausten tuottajayhteisöillä on yhteinen palveluyhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, joka hoitaa yhteisesti tuottajien rekisteröinnin tuottajayhteisöön, vuosittaiset maksut sekä kuluttajapakkausten aluekeräysverkoston, ns. Rinki-ekopisteiden ylläpidon. 

Suomen Uusiomuovi Oy:lla on sopimus myös Fortumin muovijalastomon kanssa kuluttajapakkausten lajittelusta ja kierrätyksestä. Tämän lisäksi yrityksellämme on sopimukset yli 60 yritysterminaalin kanssa.

Jos tuottaja ei liity tuottajayhteisöön, tulee sen tehdä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Tehdessään hakemuksen tuottajarekisteriin, tuottajan tulee selvittää, kuinka se hoitaa omalla kustannuksellaan markkinoille toimittamiensa pakkausten jätehuollon ja täyttää kierrätysvaatimukset.

Pakkausten tuottajien ja tuottajayhteisöjen on vuosittain toimitettava edellisen vuoden seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen. Jos tuottaja on liittynyt tuottajayhteisöön, sen ei tarvitse raportoida ELY-keskukselle, vaan tuottajayhteisö raportoi jäsentensä puolesta.